slogan
Opinie naszych klientów
Dodaj opinię
 • AnonimTrain the trainers16.10.2018

  Szkolenie prowadzone przez: Ariadna Leśniewska szkolenie świetne, zarówno pod względem merytory...

 • Damian WójcikAsertywność w obsłudze klienta, sierpień 201723.8.2017

  Jedynym zdaniem. Rafał, jesteś gość! (zainspirowałeś mnie do działania, rozwoju osobistego i ...

 • Marzena WalSkuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne20.3.2017

  Ariadna Leśniewska prowadzi szkolenia z prowadzenia prezentacji w sposób bardzo efektywny. Informa...

 • Joanna SzynkowskaAsertywność w obsłudze klienta, sierpień 2016 r.15.10.2016

  Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Pana Rafała. Wspominam do tej pory wnikliwość oraz ...

 • Joanna SzynkowskaTRAIN the trainers 6-7.10.201615.10.2016

  Jestem pod wielkim wrażeniem. Dobrze przemyślane, przygotowane i profesjonalnie poprowadzone. Podo...

Zapytaj naszego konsultanta
O nas

 

Projekt „Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia” to nowa oferta dla pracowników administracyjnych sektora ochrony zdrowia przygotowana wspólnie przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Centrum Skutecznego Działania.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia, wśród 396 osób pracowników administracyjnych jednostek sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, kadry medycznej posiadającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne oraz pracowników NFZ i jednostek założycielskich podmiotów leczniczych.

W projekcie oferujemy szkolenia z zakresu:

·         zarządzania zespołem, obsługi pacjenta oraz komunikacji
(szkolenia: ,,Profesjonalna obsługa pacjenta" -20h, ,,Skuteczna komunikacja wewnętrzna"- 8 h, ,,Zarządzanie zespołem pracowników w służbie zdrowia"- 8 h, ,,Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w pracy w sektorze medycznym" -16 h)

·         rozwoju zdolności analitycznych
(szkolenie ,,Doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia" w wymiarze od 4h do 8 h w zależności o gr. docelowej)

·         audytu wewnętrznego
(szkolenie ,,Audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia" w wymiarze 4 h)

·          działań antykorupcyjnych
(szkolenie ,,Zachowanie w sytuacjach korupcyjnych" w wymiarze 4 h)

·         zagadnień prawnych w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do dokumentacji medycznej oraz odpowiedzialności cywilnej za błędy
(szkolenie ,,Prawo w medycynie" w wymiarze 8 h)

Do udziału w projekcie zapraszamy:

·         pracowników administracyjnych mających kontakt z pacjentem np. rejestratorki/rejestratorzy;

·         pracowników pionów administracyjnych nie mających kontaktu z pacjentem;

·         kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi;

·         kadrę medyczną posiadającą w zakresie obowiązków funkcje administracyjne (ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, itp.);

·         pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych oraz NFZ.

Informację o rozpoczęciu rekrutacji podamy w lipcu 2017.

 

Efekty projektu:

Wsparcie pracowników podmiotów leczniczych doprowadzi do na poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Nastąpi to dzięki:

·         wzmocnieniu kompetencji interpersonalnych niezbędnych w procesie zarządzania zespołem w służbie zdrowia

·         lepszemu zarządzaniu pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania

·         uświadomieniu roli pozytywnego nastawienia do pacjenta w jego obsłudze

·         utrwaleniu pozytywnych wzorców w przypadku wystąpienia zjawisk etycznie wątpliwych (korupcyjnych)

·         wypracowaniu zachowań w przypadku znalezienia się w sytuacji korupcyjnej

·         usprawnieniu zarządzania dokumentacją (w tym zwłaszcza medyczną)

·         uświadomieniu praw pacjenta i jego rodziny w dostępie do dokumentacji medycznej oraz przekazywaniu informacji o wzorcowym prowadzeniu dokumentacji medycznej

·         uświadomieniu korzyści z rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób bezpośredni, otwarty i nastawiony na rozwiązanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 835 473,50 zł, natomiast kwota dofinansowania - 810 409,26 zł.