slogan
Opinie naszych klientów
Dodaj opinię
 • AnonimTrain the trainers16.10.2018

  Szkolenie prowadzone przez: Ariadna Leśniewska szkolenie świetne, zarówno pod względem merytory...

 • Damian WójcikAsertywność w obsłudze klienta, sierpień 201723.8.2017

  Jedynym zdaniem. Rafał, jesteś gość! (zainspirowałeś mnie do działania, rozwoju osobistego i ...

 • Marzena WalSkuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne20.3.2017

  Ariadna Leśniewska prowadzi szkolenia z prowadzenia prezentacji w sposób bardzo efektywny. Informa...

 • Joanna SzynkowskaAsertywność w obsłudze klienta, sierpień 2016 r.15.10.2016

  Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Pana Rafała. Wspominam do tej pory wnikliwość oraz ...

 • Joanna SzynkowskaTRAIN the trainers 6-7.10.201615.10.2016

  Jestem pod wielkim wrażeniem. Dobrze przemyślane, przygotowane i profesjonalnie poprowadzone. Podo...

Zapytaj naszego konsultanta
Strona Główna

„Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia”

17-7-2017


Projekt „Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia” to nowa oferta dla pracowników administracyjnych sektora ochrony zdrowia przygotowana wspólnie przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Centrum Skutecznego Działania.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia, wśród 396 osób pracowników administracyjnych jednostek sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, kadry medycznej posiadającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne oraz pracowników NFZ i jednostek założycielskich podmiotów leczniczych.
W projekcie oferujemy szkolenia z zakresu:
•    zarządzania zespołem, obsługi pacjenta oraz komunikacji
(szkolenia: ,,Profesjonalna obsługa pacjenta" -20h, ,,Skuteczna komunikacja wewnętrzna"- 8 h, ,,Zarządzanie zespołem pracowników w służbie zdrowia"- 8 h, ,,Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w pracy w sektorze medycznym" -16 h)
•    rozwoju zdolności analitycznych
(szkolenie ,,Doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia" w wymiarze od 4h do 8 h w zależności o gr. docelowej)
•    audytu wewnętrznego
(szkolenie ,,Audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia" w wymiarze 4 h)
•     działań antykorupcyjnych
(szkolenie ,,Zachowanie w sytuacjach korupcyjnych" w wymiarze 4 h)
•    zagadnień prawnych w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do dokumentacji medycznej oraz odpowiedzialności cywilnej za błędy
(szkolenie ,,Prawo w medycynie" w wymiarze 8 h)
Do udziału w projekcie zapraszamy:
•    pracowników administracyjnych mających kontakt z pacjentem np. rejestratorki/rejestratorzy;
•    pracowników pionów administracyjnych nie mających kontaktu z pacjentem;
•    kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi;
•    kadrę medyczną posiadającą w zakresie obowiązków funkcje administracyjne (ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, itp.);
•    pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych oraz NFZ.
Informację o rozpoczęciu rekrutacji podamy w lipcu 2017.

Efekty projektu:
Wsparcie pracowników podmiotów leczniczych doprowadzi do na poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Nastąpi to dzięki:
•    wzmocnieniu kompetencji interpersonalnych niezbędnych w procesie zarządzania zespołem w służbie zdrowia
•    lepszemu zarządzaniu pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania
•    uświadomieniu roli pozytywnego nastawienia do pacjenta w jego obsłudze
•    utrwaleniu pozytywnych wzorców w przypadku wystąpienia zjawisk etycznie wątpliwych (korupcyjnych)
•    wypracowaniu zachowań w przypadku znalezienia się w sytuacji korupcyjnej
•    usprawnieniu zarządzania dokumentacją (w tym zwłaszcza medyczną)
•    uświadomieniu praw pacjenta i jego rodziny w dostępie do dokumentacji medycznej oraz przekazywaniu informacji o wzorcowym prowadzeniu dokumentacji medycznej
•    uświadomieniu korzyści z rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób bezpośredni, otwarty i nastawiony na rozwiązanie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 835 473,50 zł, natomiast kwota dofinansowania - 810 409,26 zł.